Rezervă

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal


VB SECURITY TURISM SRL denumita generic in cele ce urmeaza si Pensiunea Vanatorul, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (imagine si voce) utilizand mijloace de supraveghere video in scopul protejarii persoanelor si a bunurilor aflate in proprietatea Pensiunea Vanatorul prin monitorizarea accesului persoanelor in incinta acestuia. De asemenea, alte categorii de date cu caracter personal (nume, prenume, semnatura, telefon, adresa, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) pot fi prelucrate de catre Pensiunea Vanatorul in scopul utilizarii lor de catre departamentul de marketing. Operatorul Pensiunea Vanatorul isi asuma instituirea tuturor masurilor de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate in sistemul informational de date cu caracter personal.


In temeiul Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa reprezentantilor legali ai Pensiunea Vanatorul printr-o cerere scrisa, datata si semnata, pe adresa de e-mail: pensiuneavanatorulvd@gmail.com.


Pensiunea Vanatorul, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana iar in calitate de autor, proprietar si administrator al website-ului www.pensiunea-vanatorul.ro, respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplicat si Politica de confidentialitate, afisata pe site.


Datele personale introduse de catre utilizator vor fi folosite de Pensiunea Vanatorul numai in scopul declarat al websiteului www.pensiunea-vanatorul.ro.


Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor personale


VB SECURITY TURISM SRL (Pensiunea Vanatorul) va lua toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.


Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii si au instruirea necesara obligativitatii pastrarii confidentialitatii datelor la care au acces.


Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai in scopurile declarate, in concordanta cu prevederile legislative in vigoare. Este asigurata imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reteaua interna in care se prelucreaza date cu caracter personal, totodata asigurindu-se integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protectie criptografica a informatiei.